Rodinný dům - ul. Skalnická, Praha - Ďáblice

  • Místo: Praha - Ďáblice
  • Investor: Ing. David Bartoš
  • Realizace: 2010
  • Rozsah činnosti: ZTI, PLYN, VYT, IS

Novostavba rodinného domu. Projekt plynofikace objektu, likvidace dešťových vod, vodovodu, kanalizace a vytápění. Napojení na inženýrské sítě. Prodloužení veřejných částí vodovodního, plynovodního řadu a kanalizační stoky.