Rekreační objekt Hradišťko pod Medníkem

  • Místo: Hradišťko pod Medníkem
  • Investor: Mgr. Tomáš Chalupa
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: UT, ZTI, PENB

Prováděcí projekt rekreačního objektu Hradišťko pod Medníkem byl vypracován v profesích ZTI, UT a PENB. Zdrojem tepla je elektrický kotel o výkonu 24kW s připojovací sadou pro přípravu TV. Rozvod je řešen jako protiproudý systém s osazenými designovými koncovými elementy. Likvidace dešťových vod je řešena vsakem, do vsakovací galerie. Odvod splaškových vod je řešen přes kompaktní čerpací stanici, která je zaústěna do jímky na hranici pozemku.