Logistické centrum Řepov – přístavba administrativní budovy k hale

  • Místo: Řepov 174, Mladá Boleslav
  • Realizace: 2012
  • Rozsah činnosti: VYT, VZT

Projekt pro provedení stavby řeší vytápění a vzduchotechniku nově budované administrativní budovy. Objekt má 2 vzduchotechnická zařízení osazená ve strojovně společně se zdroji tepla. Jedna samostatná vzduchotechnická jednotka slouží k větrání šaten objektu k výrobní hale situovaých v celém 3.NP. Druhé VZT zařízení slouží k větrání části kancelářských prostorů v 2. a 1.NP. Nucený odvod vzduchu z hygienických prostorů je řešený podtlakovými odvodními ventilátory. Součástí projektu VZT je větrání a chlazení serverovny. Vytápění objektu je řešeno dvojicí závěsných plynových kotlů o celkovém výkonu 90kW. Zdroje tepla zajišťují vytápění vlastního objektu prostřednictvím deskových otopných těles, zásobníkovou přípravu TV a přípravu topné vody pro VZT zařízení.