Rodinný dům Mnichovice, inženýrské sítě

  • Místo: Mnichovice
  • Realizace: 2012
  • Rozsah činnosti: ZTI, PLN, IS

Prováděcí projekt ZTI novostavby rodinného domu. Projekty přípojek vodovodu, kanalizace, plynovodu. Likvidace dešťových vod je řešena vsakem, do vsakovací galerie. Navrženo využívání dešťových vod na splachování WC a závlahu. Samostatně řešeno prodloužení cca 80m vodovodního řadu a kanalizační stoky. Napojení dvou sousedních parcel na vodovod a kanalizace. Likvidace dešťových vod z nové komunikace pomocí vsakovacího průlehu.