Revitalizace vnitrobloků ul. Kounicova a Rybářská v Brně

  • Místo: Brno
  • Investor: Město Brno
  • Rozsah činnosti: IS-Studie

Revitalizace vnitrobloků ul. Kounicova a  Rybářská Brno. Spolupráce na zpracování urbanisticko-architektonických studií vnitrobloků. Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, horkovod, likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch,...)