Kavárna BUBBLE LOUNGE

  • Místo: Jungmannova 740/20, Praha 1 - Nové Město
  • Investor: COLORE PRAHA S.R.O., Palackého 740/1, 110 00 Praha 1
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: VYT, CHL, ZTI, Plyn

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu v Jungmonově ulici a vestavbu nové kavárny Bubble Lounge, která bude propojená se stávající kavárnou Colore pro stavební povolení. Součástí projektu bylo zajistit zdroj chladu, který bylo nutné vzhledem k akustickým požadavkům (okna kanceláří do vnitrobloku) realizovat jako suchý chladič s kompresorovou jednotkou uvnitř objektu. Zdroj chladu slouží k chlazení vzduchu VZT jednotky, která odvádí tepelnou zátěž z prostoru varny osazené v 1.PP. Dále jsou v objektu navrženy dva plynové kotle zajišťující vytápění kavárny, varny, přípravu TV a ohřev větracího vzduchu. Stávající rozvody plynu jsou doplněné o rozvody a měření k novým spotřebičům. Součástí projektu jsou také zdravotně-technické instalace.