Sportovní klub Spartak Praha

  • Místo: Děkanská vinice I, Praha 4
  • Investor: Spartak Praha
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: VYT, ZTI

Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody atletického klubu Spartak na Praze 4. Objekt bude vytápěn kaskádou plynových kotlů 2x40kW, které přes termohydraulický rozdělovač napojují rozdělovač a sběrač připojující okruhy otopných těles a přípravy teplé vody. Příprava teplé vody je prioritně zajištěna dvěma poli solárních plochých kolektorů (celkem 8 kusů), které jsou napojeny do předehřívacího zásobníku o objemu 750l. Dále je předehřátá topná voda vedená do dohřívacího zásobníku, kde je v případě potřeby, nebo nárazové přípravy TV dohřátá kaskádou závěsných plynových kotlů. Součástí projektu je také úprava stávajících zdravotně-technických instalací.