Nová Zelená úsporám 2013

Zpracovali jsme několik desítek úspěšných žádostí v oblastech podpory zateplení budov, výměny zdrojů tepla a osazení solárních panelů.