Nová Zelená úsporám 2014-2021

Zpracovali jsme několik desítek úspěšných žádostí v oblastech podpory zateplení budov A.0, A.1, A.2, novostavby pasivních domů B.0, B.1, B2, výměny zdrojů tepla C.1, C2, osazení solárních panelů C.3.1, C.3.2, instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.