Domovní čistírna odpadních vod Počítky

Tento projekt řeší likvidaci splaškových vod pro stávající objekt č. p. 10 na parc. č. 108 a 106/2 v obci Počítky. Jedná se o novostavbu domovní čistírny odpadních vod, vybudování domovní kanalizace a výústního objektu ke stávajícímu rodinnému domu.