Přístavba haly firmy Plechtechnik s.r.o.

Tento projekt řeší úpravu vodovodní přípojky pro areál Qatrosystem s.r.o. a Plechtechnik s.r.o., vytápění, větrání, vnitřní rozvody plynovodu, vodovodu a kanalizace v rámci přístavby haly Plechtechnik s.r.o. Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby. Likvidace splaškových a dešťových vod z přístavby haly bude řešena regulovaným odtokem v retenci do stávající areálové kanalizace. Vytápění objektu je řešeno dvěma plynovými teplovzdušnými jednotkami o výkonu 2x 28kW. Je řešeno podtlakové větrání haly dvěma axiálními ventilátory. Stávající zázemí pro zaměstnance je nově větráno pomocí VZT jednotkou s rekuperací umístěnou v novém skladu v 2NP.