Železniční stanice Rousínov - napojení na kanalizaci

Tento projekt řeší stavbu kanalizační přípojky pro objekt železniční stanice v městyse Rousínov. Kanalizační přípojka je dlouhá 170m, je z části vedena v tunelu pod drážním vedením. Tímto bude vyřešeno odkanalizování objektu do nové veřejné stoky.