Administrativní budova firmy DEL a.s.

Zhotovení PENB na stávající administrativní budovu se školicím střediskem. Zdroj tepla je zajištěn předávací stanicí a teplovodním systémem. Část objektu je klimatizována. PENB je zpracován na základě požadavku zákona 318/2012 Sb..