Profese: Zdravotnětechnické instalace, Vytápění, Chlazení a Vzduchotechnika

Jedná se o soubor obytných budov, které budou sloužit jako nájemné bydlení s asistenčními službami pro seniory, vč. komerčních prostor.

Stavba jako celek se skládá z pěti objektů, které jsou částečně propojeny společným podlažím.

Objekty jsou vytápěny dvěma plynovými kotelnami. V každé kotelně jsou navrženy 2 stacionární plynové kotle o celkovém výkonu 280kW. Do obou kotelen byl naprojektován domovní NTL plynovod. Vytápění v objektu je navrženo jako podlahové lokálně s otopnými tělesy. Příprava teplé vody je řešena zásobníkovým ohřevem.

Objekt je větraný hybridním větráním, což znamená přirozený přívod vzduchu přes přívodní prvky obálky budovy a nucený odvod vzduchu z hygienických prostor. Komerční jednotky v 1. PP budou větrané VZT jednotkami s rekuperací tepla. V 2. PP objektu D, E je řešena VZT jednotka varny o průtoku 14 000m3/h a větrání průmyslové prádelny. Nucené větrání je taktéž řešeno v CHÚC.

V  obytných prostorech a komerčních jednotkách navrženo chlazení přímým chladivovým VRV případně mini VRV systémem a nástěnnými (případně kazetovými) vnitřními klimatizačními jednotkami. Maximální soudobý citelný zisk celého komplexu je 230kW pro chlazení vnitřních pobytových prostor a komercí. Dále je součástí projektu řešení chlazení větracího vzduchu VZT jednotky varny a průmyslové prádelny.

Součásti odevzdávaného projektu bylo řešení vnitřních zdravotně technických instalací, vč. řešení nakládání s dešťovou vodou.

U jednotlivých navrhovaných částí TZB proveden projekt Měření a regulace.