TZBplan, s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste mohli navštívit společnost TZBplan, s.r.o. na webu bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Některé údaje, poskytnuté při využívání produktů a služeb společnosti TZBplan, s.r.o., mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“). Společnost TZBplan, s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně k účelům společnosti TZBplan, s.r.o.. Společnost TZBplan, s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Společnost TZBplan, s.r.o. si vyhrazuje právo použít údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací kdykoliv odmítnout, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv. Všechny elektronické dopisy, které obdržíte od společnosti TZBplan, s.r.o., budou obsahovat návod, jak odmítnout jejich další zasílání.

Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci dotazníkového formuláře TZBplan, s.r.o. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu apod.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky společnosti TZBplan, s.r.o.. Společnost TZBplan, s.r.o. nepřezkoumávala všechny tyto webové stránky třetích stran a nemá vliv a nenese zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti TZBplan, s.r.o.. Společnost TZBplan, s.r.o. neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Máte-li připomínky nebo otázky týkající se naší politiky v oblasti ochrany soukromí, kontaktujte nás na info@tzbplan.cz.