Profese: Vnitřní vodovod, Vnitřní plynovod, Vzduchotechnika, Chlazení, Vytápění a PENB

Objekt domova s pečovatelskou službou se skládá ze tří částí. Všechny části objektu mají dvě nadzemní podlaží, dvě části jsou podsklepeny. V objektu se mimo ubytovacích pokojů pro seniory nachází varna pro přípravu jídla, jídelna, společenský prostor, šatna sester, sklad prádla a technické místnosti.
Vytápění objektu zajišťují dvě plynové kotelny. V každé kotelně je navržena dvojice závěsných plynových kotlů o celkovém výkonu 99kW. Pro kotelny jsme projektovali napojení na NTL domovní plynovod. Vytápění v objektu je navrženo s otopnými tělesy. Příprava teplé vody je řešena zásobníkovým ohřevem.
Vzduchotechnika obytných prostor je řešena VZT jednotkami s rekuperací tepla osazenými v půdním prostoru. Vzhledem ke zvýšené prašnosti jsou před VZT jednotkami osazeny předfiltrace, která společně s filtry ve VZT jednotce tvoří dvoustupňovou filtraci vzduchu. Chlazení je na základě požadavku investora řešeno pouze při chlazení větracího vzduchu VZT jednotky varny.
Součásti odevzdávaného projektu byl projektu vnitřního vodovodu. Řešený objekt je napojený na studny, úpravnu vody. Součástí projektu vodovodu je využití dešťové vody na splachování klozetů v objektu.
V rámci projektu byl řešen projekt MaR jednotlivých navrhovaných TZB zařízení.
Pro řešený objekt byl vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy.