Profese: Zdravotechnika, BIM

Stavba bude sestávat ze dvou objektů. V jednom bude umístěn supermarket Kaufland a v druhém menší obchody. Součástí dvoupatrového objektu supermarketu s podlahovou plochou necelých 8000 metrů čtverečních bude venkovní parkoviště a parkování uvnitř budovy. Objekt s menšími prodejnami bude mít podlahovou plochu zhruba 700 metrů čtverečních.

Projekt vodovodu a kanalizace byl zpracován ve 3D – BIM v aplikaci Revit. V rámci prodejní plochy a zázemí byl řešen odvod kondenzátů od chladící jednotek, splaškových odpadních vod ze zázemí. Z prostorů přípraven je kanalizace vedena přes odlučovač tuků. Odvod dešťových vod ze střech je řešen podtlakovým systémem. Odvodnění garáží pod objektem je řešeno samostatnou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin. Vodovodní potrubí rozvedeno po objektu k jednotlivým odběrným místům s lokální přípravou teplé vody.