Profese: Inženýrské sítě, Zdravotechnika, Plynofikace

Projekt řešil povolení novostavby základní školy v Říčanech u Prahy. Školní areál se skládá z budovy školy a tělocvičny s venkovním hřištěm. Jedná se o dřevostavby v pasivním standardu. V projektu byly řešeny vnitřní rozvody ZTI, včetně úpravny dešťové vody na splachování WC a zálivku zeleně. Odvod dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch, vč. nové ulice je řešen zaústěním s regulovaným odtokem do jednotné kanalizace, přes retenční nádrž o objemu cca 150m3. Byla řešena také plynofikace školy, kotelny III. kategorie a varna pro 900 jídel. V rámci venkovní splaškové kanalizace byl řešen lapol tuků, prodloužení dvou veřejných jednotných stok (DN300 a DN400). Celý areál byl kompletně zasíťován (vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka). Z důvodu stavby rampy do podzemních garáží byla řešena přeložka veřejné části vodovodu.

Zdroj fotografií: http://www.rusinafrei.cz/