Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství vypracováváme odborné posudky (projektovou dokumentaci, energetická hodnocení, PENB) potřebné k získání dotací v rámci programů Nová zelená úsporám – 4. výzva 2021-2030. Zpracováváme taktéž odborné posudky pro program Nová zelená úsporám Light. V případě zájmu můžeme zajistit i pomoc při samotném podání dotací.

V minulosti jsme zpracovávali taktéž odborné posudky v rámci kotlíkových dotací. V případě jejich opětovného spuštění, budeme tyto posudky opět zpracovávat.

Pro dotační programy na využití dešťových vod na konkrétně vypsaný dotační titul, jsme po dohodě schopni zpracovat dílčí části projektové dokumentace. Jedná se zejména o odborné výpočty atp..

Zajišťujeme také energetické poradenství M-EKIS pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Podrobnosti zde.

Poradenství v rámci dotačního programu NZÚ Light je financováno Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

V případě Vašeho zájmu o zpracování podkladů pro dotace nebo nezávazné konzultace