Inženýrské sítě

 

Projekce inženýrských sítí pro napojení nových parcel, administrativních nebo skladových areálů. Řešení vodovodních, kanalizačních (gravitačních, tlakových) stok. Kompletní projekce přečerpávacích stanic, ČOV, lapolů tuků, OLK. Návrhy hospodaření s dešťovou vodou. Máme zkušenosti s návrhy modrozelené infrastruktury, která zajišťuje snížení odtoku srážkových vod kanalizace.
Projekce plynovodních řadů (STL, NTL) včetně přípojek.
Součástí projektů je i možnost kompletního zajištění infrastruktury vč. subdodavatelsky zajišťovaných ostatních profesí např. projekty komunikací a silno nebo slaboproudé elektro rozvody.
V rámci projekčních prací můžeme pro investora zajistit inženýrskou činnost

Máte zájem o projekční práce, inženýring, konzultaci nebo radu v oblasti inženýrských sítí?