Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Podrobnější informace o průkazu energetické náročnosti naleznete zde.

Vlastníme oprávnění k vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov jak pro novostavby, tak i pro stávající objekty. V oblasti hodnocení energetické náročnosti budov působíme od roku 2007, kdy vstoupila v platnost legislativa vztahující se k této problematice. Od roku 2009 jsme začali vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov.

V případě zájmu o zpracování PENB nám zašlete stručný popis budovy a my Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku.