Zdravotně technické instalace a domovní plynovody (ZTI)

Zabýváme se projekcí vnitřních vodovodů, požárních vodovodů, vnitřní kanalizace a vnitřního plynovodu, včetně přípojek. Kompletní řešení akumulace, využívání a likvidace dešťových vod. Domovní plynovody, průmyslové plynovody, plynové kotelny a regulační stanice. Máme zkušenosti s projekty rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, skladových hal a hotelových budov. Rozsah dokumentace je dle jednotlivých stupňů dokumentace plně v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Vytápění (ÚT)

Projekty vytápění zpracováváme na stavební povolení s rozsahem dokumentace dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Pro ústřední vytápění to znamená trasování rozvodů, rozmístění otopných ploch (bez přesného dimenzování koncových elementů), výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou, návrh zdroje tepla včetně schémat zapojení, případné návaznosti na profesi MaR a technická zpráva.

Projekt pro provedení stavby obsahuje přesný výpočet tepelných ztrát místnost po místnosti dle ČSN EN 12831, schéma otopné soustavy, hydraulické vyvážení a dimenzování otopné soustavy, půdorys a schéma zapojení zdroje tepla, požadavky na měření a regulaci, technická zpráva a orientační výkazy výměr.

Na žádost investora je možné se domluvit na jiném preferovaném rozsahu prací.

Typově řešíme objekty od rodinných domů, bytových domů, multifunkčních komplexů, hotelů až po administrativní a historické budovy.

Vzduchotechnika (VZT)

Projekty vzduchotechniky zpracováváme na stavební povolení rozsahem dokumentace dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Pro vzduchotechniku to znamená trasování rozvodů a předběžný návrh dimenzí z důvodu koordinace inženýrských sítí, rozmístění přívodních a odvodních elementů, návrh a umístění VZT jednotek, technická zpráva.

Projekt pro provedení stavby obsahuje přesné dimenzování potrubních rozvodů včetně návrhu ventilátoru a vyvážení soustavy, přesný návrh koncových elementů, detaily, technická zpráva a výkazy výměr.

Na žádost investora je možné se domluvit na jiném preferovaném rozsahu prací.

Chlazení (CHL)

Pro objekty s velkým podílem prosklených ploch, případně s větší vnitřní tepelnou zátěží, kterou je nutné vzhledem k přijatelnému prostředí pro pobyt a činnost lidí či technologických zařízení odvést, navrhujeme chladící systémy. Podle typu objektu, možností umístění venkovních jednotek a požadavků na hlučnost vybíráme vhodné zařízení. Pro zpravidla nižší výkony navrhujeme přímé kompresorové chlazení, kde je chladící výkon rozvedený od vnější jednotky (jednotek) k vnitřním jednotkám měděným chladivovým potrubím. Při vyšších výkonech navrhujeme výrobník chladící vody (Chiller) a rozvod od zdroje k vlastním koncovým elementům je hydraulický s příslušnými regulačními armaturami. Dodávku chladícího média zajišťujeme také k VZT jednotkám.

Výpočty tepelných zátěží jednotlivých prostorů jsou v souladu s platnými legislativními předpisy a normami.

Chlazení nabízíme pro všechny typy objektů.

Máte zájem o projekčních prace, konzultaci nebo radu v oblasti TZB?